Svenska Skolan på Costa del Sol

För att kunna skicka dig våra nyhetsbrev ber vi dig fylla din e-postadress dit vi kommer att skicka breven. Dessutom ber vi om för- och efternamn. Övriga frågor är för att vi skall kunna vända oss till rätt personer med rätt information i framtiden. Till slut behöver vi ditt  godkännande av vår behandling av personuppgifter (GDPR), så att vi kan spara dina personuppgifter.

* indicates required

För att vi skall kunna spara och använda dina personuppgifter måste vi ha ett godkännanden från dig. Information från skolans externa samarbetspartners kan förekomma i våra informationsutskick. I överensstämmelse med den europeiska dataskyddsförordningen "General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679" informerar vi dig att dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas i Svenska Skolan på Costa del Sols (Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol) kontaktregister i syfte att ge dig korrekt information och service vad gäller vår verksamhet och utbildningsfrågor. Genom att klicka "jag vill ha nyhetsbrev" nedan, har du godkänt att vi använder och sparar dina personuppgifter i syfte att ge dig information samt att kontakta dig i ärenden som gäller vår verksamhet. Du har rätt att begära ut kopia på dina personuppgifter, samt rätt att kräva korrigering eller radering av inkorrekta uppgifter. Sådan begäran skall alltid göras skriftligen till Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol, Avda . Acapulco 11, 29640 Fuengirola.